Jäsenehdot


Leijonanluola kuntosalin jäsenyys oikeuttaa seuraaviin palveluihin: Sisäänpääsy ja harjoittelu Leijonanluola kuntosalilla, suihkutilat sekä henkilökohtaisen jäsenkortin joka toimii myös avaimena salin tiloihin.

Jäsenyys on toistaiseksi voimassaoleva, kuukauden irtisanomisajalla, kunnes asiakas sen itse irtisanoo. Irtisanomisaika lasketaan päättymään seuraavan alkavan kuukauden viimeiseen päivään. Irtisanomiskuukautta ei voi laittaa tauolle. Jäsenellä on oikeus käyttää Leijonaluola kuntosalin palveluita normaalisti irtsanomisajan aikana. Jäsenyyden voi irtisanoa s-postitse sinikka.ijas@leijonaluola.net.

Jäsen maksaa liittyessään hinnaston mukaisen maksun. Jäsen saa aloittaessaan laskun sähköpostiinsa tai tavattaessa kasvotusten. Jäsen voi myös maksaa käteisellä, Smartumilla tai kortilla.Jäsen vastaa siitä että lasku maksetaan aina eräpäivään mennessä.

Eräpäivän jälkeen tulleista maksuista peritään asiakkaalta viivästyskorkoa voimassa olevan korkolain mukaan. Lisäksi asiakkaalta voidaan periä myöhästymisestä joutuvat perintäkulut. Mikäli jäsen huomautuksista huolimatta laiminlyö sopimuksen mukaiset maksut voidaan jäsenyys irtisanoa välittömästi.

Jäsenkortti on aina oltava mukana kuntosalille tultaessa, ja kortti on henkilökohtainen, eikä sitä saa lainata tai luovuttaa kolmannelle osapuolelle. Jäsenen on pyydettäessä todistettava henkilöllisyytensä jäsenyyden varmistamiseksi. Jäsenkortin väärinkäytöstä voi seurata jäsenyyden purkaminen ilman erillistä varoitusta. Jäsenkortin katoamisesta on ilmoitettava Leijonaluolalle, sinikka.ijas@leijonanluola.net välittömästi. Uudesta kortista veloitetaan hinnaston mukainen hinta.

Jäsenellä on oikeus käyttää pukuhuoneita ja pukukaappeja kuntoillessaan Leijonaluola kuntosalilla. Varusteiden ja vaatteiden jättäminen pukuhuoneisiin tai pukukaappeihin kuntoilutuokiota pidemmäksi aikaa, tai yön yli ei ole sallittu. Leijonananluolalla on oikeus avata ja tyhjentää päivän päätteeksi lukossa olevat kaapit. Leijonaluola ei vastaa pukuhuoneista mahdollisesti katoavista tavaroista.

Jäsen on vastuussa siitä, että Leijonaluolan tarjoamat liikuntamahdollisuudet sopivat hänelle ja tarvittaessa varmistettava asia lääkäriltään. Jäsen sitoutuu käyttämään laitteita niiden käyttöohjeiden ja opastuksen mukaisella tavalla. Jäsen on kaikissa tiloissa omallavastuulla eikä Leijonanluola Oy vastaa vahingoista mitä tiloissa asiakkaalle mahdollisesti tapahtuu. (tapaturmat, kaatumiset, liukastumiset, venähtämiset jne).

Kuntosalia voidaan käyttää myös erilaisissa yritystilaisuuksissa ja mahdollisesti mainoskuvauksissa, jolloin kuntosali voi hetkellisesti olla suljettuna. Myös kesäaikana, juhlapyhinä ja juhlapyhien aattoina kuntosali saattaa olla suljettu tai aukioloaikoja on lyhennetty. Näistä ja muista erikoistapauksista ilmoitetaan hyvissä ajoin näkyvällä paikalla kuntosalin tiloissa tai verkkosivuilla.

Alkoholin, päihteiden ja Suomen laissa kiellettyjen aineiden nauttiminen tai tuominen Leijonanluolan tiloihin tai tilaisuuksiin on kielletty. Tupakointi ei ole sallittu missään Leijonaluolan tiloissa. Leijonaluolan tiloissa asiakkaan edellytetään käyttäytyvän yleisesti hyväksyttyjen normien mukaisesti, muut huomioon ottaen ja yleisen viihtyvyyden edellyttämällä tavalla. Asiakas ei saa käytöksellään häiritä muita asiakkaita. Mikäli asiakas käyttäytyy jonkun edellä mainitun säännöksen vastaisesti, on Leijonanluolalla oikeus päättää asiakkaan jäsenyys välittömästi, ilman erillistä varoitusta.

Jäsen sitoutuu ilmoittamaan yhteystietojensa muutokset sinikka.ijas@leijonanluola.net

Leijonanluola ilmoittaa asiakkailleen arvonlisäveromuutoksen tai muun mahdollisen muutoksen hinnoissa vähintään kuukautta ennen tällaisten muutosten siirtymistä jäsenen kuukausimaksuihin. Ilmoitus on esillä näkyvällä paikalla kuntosalin tiloissa. Hinnat tarkistetaan kalenterivuosittain.

Leijonanluola varaa itselleen oikeuden muuttaa tämän sopimuksen etuja ja ehtoja ilmoittamalla siitä kuntosalin tiloissa tai muulla tavalla vähintään kuukautta ennen muutoksen voimaantuloa.

Mikäli asiakas tuo luvatta omalla avaimellaan Leijonanluola Gym&Sportpark tiloihin ulkopuolisia henkilöitä, sitoutuu hän maksamaan siitä 500 euron korvauksen. Korvaukset laskutetaan asiakkaalta laskulla.

Kaikki erimielisyyden pyritään aina selvittämään ja neuvottelemaan hyvässä hengessä

.